VÆRHISTORIKK

ÅRET 2015                   DESEMBER 2015

 

 ÅRET 2016   JANUAR2016   FEBRUAR 2016   MARS 2016   APRIL 2016   MAI 2016   JUNI 2016  

                                                  JULI 2016   AUGUST 2016   SEPTEMBER 2016   OKTOBER 2016   NOVEMBER2016   DESEMBER 2016

ÅRET 2017    JANUAR 2017   FEBRUAR 2017   MARS 2017   APRIL 2017   MAI 2017   JUNI 2017

                                                  JULI  2017   AUGUST 2017   SEPTEMBER 2017  OKTOBER 2017  NOVEMBER 2017  DESEMBER 2017

ÅRET 2018    JANUAR 2018   FEBRUAR 2018   MARS 2018       APRIL 2018  MAI 2018  JUNI 2018
                                 
                                                 JULI 2018   AUGUST 2018   SEPTEMBER 2018  OKTOBER 2018  NOVEMBER 2018  DESEMBER 2018

ÅRET 2019    JANUAR 2019   FEBRUAR 2019     MARS 2019     APRIL 2019  MAI 2019  JUNI 2019

                                                  JULI 2019    AUGUST 2019    SEPTEMBER 2019  OKTOBER 2019  NOVEMBER 2019  DESEMBER2019

ÅRET 2020     JANUAR 2020    FEBRUAR 2020    MARS 2020     APRIL 2020  MAI 2020  JUNI 2020

                                                   JULI 2020    AUGUST 2020   SEPTEMBER 2020 OKTOBER 2020  NOVEMBER 2020  DESEMBER 2020

ÅRET 2021     JANUAR 2021    FEBRUAR 2021     MARS 2021    APRIL 2021   MAI 2021  JUNI 2021

                                                  JULI 2021    AUGUST 2021     SEPTEMBER 2021   OKTOBER 2021   NOVEMBER 2021  DESEMBER 2021 

ÅRET 2022    JANUAR 2022    FEBRUAR 2022      MARS 2022    APRIL 2022   MAI 2022   JUNI 2022

                                                  JULI 2022     AUGUST 2022     SEPTEMBER 2022    OKTOBER 2022    NOVEMBER 2022   DESEMBER 2022

ÅRET 2023    JANUAR 2023    FEBRUAR 2023   MARS 2023   APRIL 2023   MAI 2023   JUNI 2023

                                                   JULI 2023   AUGUST 2023   SEPTEMBER 2023   OKTOBER 2023   NOVEMBER 2023  DESEMBER  2023

ÅRET 2024     JANUAR 2024