30.06.15

Beskrivelse av Peer Gynt Stien

 

Peer Gynt Stien går gjennom fjellterrenget på vestsiden av Gudbrandsdalen i Peer Gynts Rike, som utgjør østre del av Huldreheimen. Fra 2015 har Peer Gynt stien ogsså fått en forbindelse over til østsiden av Gudbrandsdalen. Denne delen av Peer Gynt stien starter på
Gålå  ved Gålå Handel og  går ned til Harpefoss hvor ruta krysser Lågen  for deretter å gå opp igjenn på østsida av dalen og opp til Sulseter. Undervegs passeres Øvre Skar, ei lita nødbu som det går an å ta inn i. Fra Sulseter og videre til  Eldåbu er ikke stien T-merket ennå. Dette på grunn av  villreininteressene som forutsetter at Nord-Fron kommune utarbeider en sti-plan før dette kan gjøres. Terrenget er imidlertid lett å orientere seg i og har gode stier som gjør  det enkelt å ta seg fram uten T-merking.

 

Modellen til Ibsens Peer Gynt var en virkelig person som har levd i Sødorp-bygda ved Vinstra. Han har gitt navn til dette fjellområdet som strekker seg fra Gausdal og Skeikampen i sør og Skåbu og Espedalen i nord og vest. Gjennom dette vakre og varierte fjellterrenget går den ca 90 km lange Peer Gynt stien som underveis passerer mange hoteller og fjellstuer, noe som gjør overnatting og bespisning enkelt.

Vinterstid går Peer Gynt løypa gjennom det samme området.

Spørsmål vedr. Peer Gynt Stien kan rettes til DNT Gudbrandsdalen ved leder for stiguppa Kristen Brendhaugen. kbrendhaugen@gmail.com

 

Terrenget

Fjellområdet i Peer Gynts Rike er et flott turterreng. Mesteparten av tiden går ruta i 900 – 1.000 meters høyde, men Peer Gynt Stien går også helt opp til 1.500 m.o.h. På store deler av ruta her en fin utsikt til Rondane og Jotunheimen. Terrenget er varierende høyfjellsterreng, hovedsakelig med en blanding av snaufjell og høyfjells-bjørkeskog. Ruta følger stort sett gode stier og seterveier og har ingen svært krevende eller luftige passasjer. Det anbefales likevel godt fottøy (fjellsko eller lignende), og bekledning som tåler både vind og en regnskur.

 

Skilting/merking

Stien er merket med DNT sine røde T-er og skiltet i alle hovedkryss med teksten Peer Gynt stien og aktuelle stedsnavn. I tillegg er det brukt små pil-skilt med vandrersymbol, der det ellers kan være tvil om retningen. Der stien er tydelig og lett å følge kan det være opptil 100 m mellom vardene/malingsmerkene. Der det er mindre tydelig sti kan det være merker så tett som 5 – 10m.

 

Kart

Kart bør benyttes på turen. Her anbefales turkartet Peer Gynts Rike. (Bestillingsnr. 2563 fra Ugland IT). På dette kartet er Peer Gynt stien tegnet inn.

 

Startpunkter

Peer Gynt Stien kan gås i begge retninger, og det er mulig å starte på vandringen hvor som

helst underveis og å gå deler av stien.

 

I sør (Skeikampen)

I sør starter Peer Gynt Stien på Skeikampen, nærmere bestemt ved Thon Hotell Gausdal. Fra hotellresepsjonen går en nordover, opp langs stolheisen til en setervei krysser heistraseen. Derfra følger en seterveien et lite stykke østover før stien igjen dreier nordover og følger Prestkamp-råket på østsiden av Skeikampen.

 

 

I sørøst (Kvitfjell)

Peer Gynt stien går her ut fra P-området på vestsiden av Gudbrandsgard hotell. Mot Skardbua og Skeikampen følges servicevegen i alpinanlegget sørvestover opp lia og deretter på sti på østsida av sjølve Kvitfjellet.

Mot Vendalen og Fagerhøi følger stien skiløypetraseen nordvestover og opp lia mot Hestknappen.

 

I nordvest (Espedalen)

Her starter stien ved Peer Gynt veien ved Dalseter Høgfjellshotell/Ruten Fjellstue. Etter ca 600m østover langs Peer Gynt veien, går stien ut i terrenget på nordsiden av bilveien og følger råket opp mot Ruten (1516m).

 

På Fagerhøi går stien gjennom tunet på fjellskolen der en finner skiltstolper med anvisning og røde T’er i begge retninger. Det samme er tilfelle for Lauvåsen fjellstue.

Gålå er det skiltet både til/fra Gålå Høgfjellshotell og Wadahl Høgfjellshotell. På Wadahl går stien sørvestover ut ved sør-enden av hotellet, forbi stallen hvor en finner skiltstolpe og røde T’er. Nordover går stien ned ved nord-enden av hotellet, og ned langs skiheisen til seterveien hvor stien går noen meter nordover før den kommer sammen med stien fra Gålå Høgfjellshotell og svinger vestover og ned lia mot Gålåvatnet.

Fra Gålå Høgfjellshotell starter stien 100 m sør for porten, der stien er skiltet i begge retninger.

Fra Gålå, nærmere bestemt Gålå Handel, vi det i løpet av sommeren bli T-merket sti som går over Baukholstulen og ned til Harpefoss og E-6.

Fefor Høgfjellshotell har adkomst til Peer Gynt stien fra stidelene ved Steinosvika  i sørøstre enden av Feforvatnet.

 

Overnattingsmuligheter.

Det er mange hoteller og fjellstuer langs Peer Gynt stien, som gjør overnatting enkelt, dersom en da ikke velger å bære med seg telt. 

 

 

Kort beskrivelse av Peer Gynt stien fra Skeikampen til Espedalen.

 

Skei – Fagerhøi ca 20 km 6-7 t.

Se egen beskrivelse av startpunktet. Stien følger Prestkamp-råket nordover på østsiden av Skeikampen opp mot Avlundskampen (ca 1.100 m.o.h.) Videre går stien innover det flotte dalføret på vestsida  av Prestkampen fram til Skardbua. Fra Skardbua dreier stien vestover og går i vakkert høyfjellsterreng fram til Fagerhøi.

Ved Skardbua har en et sti-dele der Peer Gynt stien til Kvitfjell tar av. Se egen beskrivelse av traseen til Kvitfjell.

 

 

 

Fagerhøi-Lauvåsen-Gålå ca 16 km 4-5 t.

Fra Fagerhøi følger stien seterveien nordvestover mot Kantlia, hvor den tar av nordover til Kantliknappen, som tross sin beskjedne høyde på 1050 m.o.h., byr på et utrolig flott rundskue blant annet mot Jotunheimen og Rondane. Sør om Kantliknappen er det nok et sti-dele der Peer Gynt stien fra Kvitfjell kommer inn (se egen beskrivelse).

Fra Kantliknappen går ruta mot Lauvåsen Fjellstue hvor den passerer gjennom tunet. Stien følger så seterveien mot Bjørkåsen, før den går over på sti nordvestover mot innsjøene Jetningene og videre fram mot Gålå.

 

Gålå- Fefor. Ca 12 km 3-4 t.

Fra Gålå går Peer Gynt Stien ned lia gjennom Gudshaugen med rester etter gammel skiferdrift, til sør-enden av Gålåvatnet  hvor en finner Borgen Amfiteater, der den etter hvert så berømte oppsetningen av Ibsen Peer Gynt finner sted hvert år i begynnelsen av august. Stien følger så seterveien opp mot Valseter knapt 1 km, før den dreier nordvestover og opp gjennom alpinanleggene i Valsfjell. På baksiden av Valsfjell fortsetter stien nordvestover ned gjennom bjørkelia mot Feforvatnet. Før en kommer til Feforvatnet er det et sti-dele der en kan velge å gå til Fefor Høyfjellshotell eller fortsette videre over Fagerli og direkte til Espedalen.

Legg merke til den gamle bua over utløpet til Feforvatnet. I denne bua ble vannføringa regulert både for kvern-vann og vanning av åkrene ned i bygda. Fra osen på Feforvatnet går stien opp til Fefor Høgfjellshotell gjennom fin gammel furuskog med vakker utsikt over Feforvatnet og fjellene i sørvest.

På traseen fra Gålå til Fefor er det flere muligheter for alternative ruter. Fra sørenden av Gålåvatnet kan en følge seterveien helt opp til Valseter, forbi Solbraa setermuseum, hvor

Gudbrandsdalsosten ble ystet for første gang. Derfra kan en følge sti nordover og raskt komme inn på Peer Gynt stien igjen, eller en kan gå om toppen på Valsfjell (ca 1.100 m.oh.) med flott utsikt mot Rondane og Jotunheimen, for deretter å finne igjen Peer Gynt stien på baksiden av fjellet.

 

Fefor-Ruten-Dalseter ca 20km 6-7 t.

Fra Fefor Høgfjellshotell følges Peer Gynt stien tilbake til Fefor-osen, hvor så stien går vestover, deretter sørvestover mot Fagerli.  Her er det nyanlagt sti, som kan være noe svak, men godt merket. Stien går i åpent terreng på vestsida av den vakre seterstulen Fagerli, og følger deretter delvis seterveien opp til Grasliseter. Fra Graslia går stien i glissen bjørkeskog og deretter i åpent høyfjellsterreng  opp til Håkon den 7.s hytte (åpen kvilebu) nederst i Lomdalen. Fra hytta går stien sørvestover i jamn stigning opp Lomdalen og mot toppen av Ruten (1.517 m.o.h.), Peer Gynt stiens høyeste punkt. Rett under toppen dreier stien vestover og går deretter like jevnt nedover mot Dalseter som den gikk oppover på nordsida av fjellet. Den vesle avstikkeren opp til toppen av Ruten anbefales. Herfra er det et flott rundskue  med fantastisk utsikt mot Jotunheimens mange topper.

Siste biten av Per Gynt stien går langs god sti, først i snaufjell deretter i bjørkeskog, ned mot Peer Gynt vegen og fram til Dalseter Høgfjellshotell/Ruten Fjellstue.

På etappen Fefor – Dalseter er det også flere muligheter for å velge alternative traseer. Fra Fefor Høyfjellshotell kan en gå Peer Gynt vegen østover fra hotellet og mot Lomsetra. På Lomsetra tar en seterveien sørover opp mot Tjyrubua og Lomdalen til Haakon den 7’s hytte.

Dersom en ikke vil ta turen helt om toppen på Ruten kan en ta en lettere trase ved å ta stien vestover ved sti-delet øverst i Lomdalen og ned til Dalseter etter å ha passert skaret sør for Gråura.

Fra Dalseter/Ruten kan fortsette på DNT Oslo sitt merkede stinett videre inn i Hulreheimen og Jotunheimen.

 

Skardbua- Kvitfjell ca 14 km 4-5 t.

Fra stidelet ved Skardbua følges stien nordover over Veslefjellet og ned til Veslesetra,. Herfra følges seterveien  ned til Svinåa. Videre går stien bort til bunnstasjonen for stolheisen og nordover opp langs alpinbakkene/hytteområdet  i Kvitfjell vest og inn til Bjørnlitjønnet, før den dreier nordøstover og passerer øst for sjølve Kvitfjellet (1044 m.o.h.)  for deretter og følge servicevegen ned langs alpinanlegget til mellomstasjonen i Kvitfjell alpinanlegg og hotellene.

 

Kvitfjell – Kantlia ca 17 km 5-6 t.

Fra mellomstasjonen følger en skiløypetraseen nordvestover og opp mot Hestknappen (1023 m.o.h.) med flott utsikt. Stien går så bratt ned til seterveien og følger denne sørover mot Svinslåa. Setergrenda Svinslåa ligger flott til med vid utsikt. Fra Svinslåa går stien vestover i småkupert bjørkeskog mot åpent terreng langs Vendalsvatnet og fram til Vendalen, en annen flott setergrend. Fra Vendalen går stien i stort sett åpent terreng opp lia vest/sørvestover for så å krysse Peer Gynt vegen  ca 3 km nordøst for Kantlia. Rett sør for Kantliknappen kommer en inn på traseen Fagrhøi-Gålå. (Ca 3 km til Fagerhøi og ca 4 km til Lauvåsen og ca 13 km til Gålå).

 

 

Kort beskrivelse av Peer Gynt stien fra Espedalen til Skeikampen.

 

Dalseter – Ruten - Fefor ca 20 km 6-7 t.

Se egen beskrivelse av startpunkt. Per Gynt  stien  går i jamn stigning opp mot Ruten (1.517m.o.h.). Rett under toppen dreier stien nordover og ned Lomdalen, men det abefales å ta med den siste biten til toppen, der det er flott utsikt mot Jotunheimens mange 2000 meters topper. Stien går innom Haakon den 7.s’ hytte (åpen kvilebu) nederst i Lomdalen, for deretter å dreie østover mot Graslisetrene. Fra Graslisetrene går Peer Gynt stien delvis på seterveg mot Fagerlisetrene. Før setergrenda dreier stien mot nordøst og går i slakt terreng mot Feforvatnet og Steinosvika. På denne strekningen er stien til dels ganske svak, men godt merket. Fra Steinosvika kan en velge å gå opp til Fefor Høgfjellshotell (ca 3 km) eller fortsette mot Gålå.

 

Fefor – Gålå ca 12 km 3-4 t.

Fra Fefor Høgfjellshotell går stien sørøstover ned lia gjennom fin gammel furuskog mot Fefor-osen. Legg merke til den gamle tømmerbua ved utløpet av Feforvatnet. I denne bua ble det gjort regulering av vannføringa som ble benyttet til kvernvatn og vanning av åkrene nede i bygda.

Fra Fefor-osen går stien opp bjørkelia mot Valsfjell, for deretter å krysse gjennom alpinanleggene på østsiden av Valsfjell og ned til sørenden av Gålåvatnet. Fra halvveis nede i Valsfjell kan en ta en sti sørover til Valseter og Solbraa setermuseum, hvor Gudbrandsdalsosten ble ystet for første gang. Fra Solbraa-seter kan en følge setervei ned til sør-enden av Gålåvatnet, hvor en finner Borgen amfiteater, der den etter hvert så berømte oppsetningen av Ibsens Peer Gynt finner sted hvert år i begynnelsen av august.

Stien fortsetter så opp lia østover mot hotellene. På veien passeres gamle skiferbrudd i Gudshaugen. Det er merket til/fra både Gålå Høgfjellshotell og Wadahl Høgfjellshotell.

Sommeren 2014 vil det fra Gålå, nærmere bestemt Gålå Handel, bli T-merket rute over Baukholstulen og ned til Harpefoss og E-6.

 

Gålå – Lauvåsen – Fagerhøi ca 16 km 4-5 t.

Stien går ut sørøstover fra Wadahl Høgfjellshotell og går i slakt terreng forbi innsjøene Jetningene, gjennom fjellbjørkeskog og myrområder fram til Lauvåsen fjellstue. Videre går stien over Knatliknappen som tross sin beskjedne høyde på 1050m.o.h., byr på et utrolig flott rundskue. Ca 1 km sør for Kantliknappen kommer stien inn på setervei og følger i hovedsak denne fram til Fagerhøi. Like sør for Knatliknappen har en også et stildele der Peer Gynt stien til Kvitfjell tar av nordøstover.

 

Fagerhøi – Skeikampen ca 20 km 6-7 t.

Fra Fagerhøi går Peer Gynt stien østover i åpent fint fjellterreng opp mot Røgnehøgda, og fortsetter i vakkert høyfjellsterreng fram mot Skardbua. Ved Skardbua har en et stidele der Peer Gynt stien fra Kvitfjell kommer inn. Fra Skardbua går stien gjennom det flotte dalføret på vestsiden av Prestkampen før den stiger opp mot Avlundskampen (ca 1.100 m.o.h.), for så følge Prestkampråket på østsiden av Skeikampen fram til hotellene. På denne strekningen kan en fra stidelet ca 1 km sør for Avlundskampen, velge å gå over toppen av Skeikampen, og deretter sti ned alpinbakkene mot hotellene.

 

Kantliknappen – Kvitfjell ca 18 km 5-6t.

Fra stidelet ca 1 km sør for Kantliknappen går Peer Gynt stien først nordøstover og deretter østover til setergrenda Vendalen. Underveis krysser den Peer Gynt vegen. Terrenget varierer fra glissen fjellbjørkeskog til åpent fjellterreng. Fra Vendalssetrene gå stien på sørsiden av Vendalsvatnet  og deretter i småkupert bjørkekog fram til Svinslåa der terrenget på nytt blir åpent.

Fra Svinslåa følges seterveien nordøstover. Ved Skardtjønnet forlater stien setervegen og går i god stigning opp på Hestknappen (1023 m.o.h.), for deretter å fortsette sørøstover og inn på skiløyetrase ned mot hotellene ved mellomstasjonen i Kvitfjell.

 

Kvitfjell – Skardbua ca 14 km 4-5 t.

Fra Mellomstasjonen i Kvitfjell følges servicevegen opp mot toppen av alpinanlegget. Videre passerer stien rett øst for sjølve Kvitfjellet og sørvestover forbi Bjørnlitjønnet der stien dreier sørover og ned alpinbakken i  ”Kvitfjell vest”. Etter å ha krysset Svinåa følger PeerGynt stien setervegen sørvestover opp til Veslesetra, hvor den forlater seterveien og fortsetter opp bjørkelia sørover. Opp mot Veslefjell ( 1076 m.o.h.) blir vegetasjonen etter hvert borte og stien går i åpent fjellterreng fram mot Skardbua.

 

 

 

Kort beskrivelse av Peer Gynt stien fra Gålå til Sulseter og videre til DNT Eldåbu.

 

Stien ligger foreløpig ikke inne på turkartene over området, men ved å gå inn på Norgeskart.no finner du stien markert.

 

Turen Gålå Sulseter tar ca 7 timer. Noe av det samme tar det også å går fra Sulseter til Eldåbu

 

 

 

Stien starter på Gålå Handel og går opp til det nye skianlegget og videre på god sti til det vesle vannet Blankputten og over åsen og ned til Svintjønn. Fra Svintjønn går stien opp til Skjerellkampen (1032m.o.h.) med fin utsikt  både mot Rondane og Jotunheimen. Fra Skjerellkampen gå stien ned til Baukholstulen, hvor den følger en gammel geile mellom setrene. Ved P-plassen nederst på seterstulen svinger stien nordøstover og følger et gammel råk over Liabekkskaret og videre ned  Skurdalslia og Skurdalsgrenda,

 

Stien krysser ny E-6 ved Harpefoss Oppvekstsenter. Følg gangveien forbi rundkjøringen. Etter rundkjøring nummer to krysses riksvegen på fotgjengerovergang og går videre ned i Hardvoldslmorka forbi skilanlegget til Harpefoss i.l. Stien dreier så nordvestoveer og går langs det spektakulære Harpefossjuvet fram til Harpfossen kraftverk hvor den krysser Lågen over demningen til kraftverket. Gamle E-6 krysses og deretter starter oppstignigen mot Skar.

 

I Øvre Skar  er et gammelt eldhus satt i stand til nødbu. Bua er utstyrt med vedomn, propan og 2 senger (fra 1916 blir det 6 sengeplasser da også et stabbur blir tatt i bruk) Bua er låst med kodelås. Koden er få ved å ringe oppgitte nummer.

 

Stien går så videre opp den bratte lia til Skarsetra. Herfra er det slakt og fint terreng inn mot Kollbergholet og Kollberget. Vær obs på ein del krappe retningsendringer på stien i dette området. Stien går så videre til Kleggåsen og Morgonbeithaugen, hvor en krysser Peer Gynt seterveg og følger vegen opp til Sulseter turisthytte.

 

Fra Sulseter til Eldåbu er det ikke T-merket rute. Dette på grunn av villreininteressene. Slik merking blir først gjort når Nord-Fron kommune har uarbeidet en stiplan. Terregnet er imidlertid oversiktlig, lett å orintere seg i og rikt på stier.

 

Fra Sulseter anbefales å ta stien nordover mot Vaglfjell og videre mot Fjelltjønna. For deretter å ta stien over ryggen mellom Skarven og Gråhø hvor en så dreier litt nordvestover forbi  Lystjønna og deretter østover og ned langs Seterlysa til Toksesetra.

 

Frå Toskesetra følger en Peer Gynt  seterveg ned til Fryvollan og tar så traktorvegen/råket opp lia mot Eldåkampen og DNT stien  til Eldåbu.

 

 

 

 

 

 


Kort beskrivelse av Peer Gynt stien fra Gålå til Sulseter og videre til DNT Eldåbu.

 

Stien ligger foreløpig ikke inne på turkartene over området, men ved å gå inn på Norgeskart.no finner du stien markert.

 

Turen Gålå Sulseter tar ca 7 timer. Noe av det samme tar det også å går fra Sulseter til Eldåbu

 

 

 

Stien starter på Gålå Handel og går opp til det nye skianlegget og videre på god sti til det vesle vannet Blankputten og over åsen og ned til Svintjønn. Fra Svintjønn går stien opp til Skjerellkampen (1032m.o.h.) med fin utsikt  både mot Rondane og Jotunheimen. Fra Skjerellkampen gå stien ned til Baukholstulen, hvor den følger en gammel geile mellom setrene. Ved P-plassen nederst på seterstulen svinger stien nordøstover og følger et gammel råk over Liabekkskaret og videre ned  Skurdalslia og Skurdalsgrenda,

 

Stien krysser ny E-6 ved Harpefoss Oppvekstsenter. Følg gangveien forbi rundkjøringen. Etter rundkjøring nummer to krysses riksvegen på fotgjengerovergang og går videre ned i Hardvoldslmorka forbi skilanlegget til Harpefoss i.l. Stien dreier så nordvestoveer og går langs det spektakulære Harpefossjuvet fram til Harpfossen kraftverk hvor den krysser Lågen over demningen til kraftverket. Gamle E-6 krysses og deretter starter oppstignigen mot Skar.

 

I Øvre Skar  er et gammelt eldhus satt i stand til nødbu. Bua er utstyrt med vedomn, propan og 2 senger (fra 1916 blir det 6 sengeplasser da også et stabbur blir tatt i bruk) Bua er låst med kodelås. Koden er få ved å ringe oppgitte nummer.

 

Stien går så videre opp den bratte lia til Skarsetra. Herfra er det slakt og fint terreng inn mot Kollbergholet og Kollberget. Vær obs på ein del krappe retningsendringer på stien i dette området. Stien går så videre til Kleggåsen og Morgonbeithaugen, hvor en krysser Peer Gynt seterveg og følger vegen opp til Sulseter turisthytte.

 

Fra Sulseter til Eldåbu er det ikke T-merket rute. Dette på grunn av villreininteressene. Slik merking blir først gjort når Nord-Fron kommune har uarbeidet en stiplan. Terregnet er imidlertid oversiktlig, lett å orintere seg i og rikt på stier.

 

Fra Sulseter anbefales å ta stien nordover mot Vaglfjell og videre mot Fjelltjønna. For deretter å ta stien over ryggen mellom Skarven og Gråhø hvor en så dreier litt nordvestover forbi  Lystjønna og deretter østover og ned langs Seterlysa til Toksesetra.

 

Frå Toskesetra følger en Peer Gynt  seterveg ned til Fryvollan og tar så traktorvegen/råket opp lia mot Eldåkampen og DNT stien  til Eldåbu.